The Company

 

Ons het onstaan om 'n leemte te vul tussen die selfpubliseerders en die "mainstream" uitgewers met pryse wat beskostigbaar is en om die skrywers te ondersteun deur die admin rondom publikasie en bemarking oor te neem om die skrywers tyd te gee om te doen wat hulle die beste doen - SKRYF. (Ons dienste aan skrywers))

Malherbe Uitgewers started out as a Facebook group for poets created by Heleen Malherbe.  The aim was (and is) to provide a platform for poets and writers who enjoy writing but are unpublished.  Heleen then started supporting these authors by typing and formatting their manuscripts for them and Malherbe Uitgewers was born.

Recently, Heleen registered as a private company in partnership with Mike Grobler, and the support of authors and poets has continued.  The aim of the company is to provide a platform for those who cannot afford to go through the “mainstream” publishers and to provide support and affordable publishing options.

Malherbe Uitgewers runs three Facebook groups, one for writers, one for poets and one specifically for English authors and poets.  There is also a Facebook group for Namibian authors and poets that is supported. 

These groups allow writers to practice and receive criticism and hints/tips from established authors and take part in writing competitions in the groups.  The best poems and short stories are showcased on the company’s website.  Periodically the best are published in anthologies at no cost to the authors in order to promote them.

The anthologies and books of up and coming poets and authors are published and sold on the company’s website on a print on demand basis which assists the authors in keeping their costs down.

Recently the company added its own printing capability which has made it easier and more cost effective to print on demand for the authors as most printing companies add a surcharge when printing less than 20 copies of a book.

Through our network of representatives we also assist in the distribution of books to the South African and Namibian market.

The People

 

 

Heleen Malherbe

Heleen is ’n digter en skrywer en het al 3 digbundels gepubliseer en haar debuutnovelle, As die liefde seëvier, is nou in druk asook haar  digbundel Slotsom en Fun-Tasie.

In 2015 het sy  toegetree tot die uitgewersbedryf omdat sy  besef het daar is ’n  behoefte onder die digters en skrywers om hulle stem te laat hoor.  Baie goeie gedigte asook stories bly agterweë deurdat dit nooit gepubliseer word nie en dit is tog eintlik die bewaring van ons nageslag? Ons betree tans ’n nuwe era wat tot voordeel vir ons nageslag sal wees.

soms

is woorde al wat ek het
die ongesproke taal
wat wysheid my leer
wat harder praat
as die pas-geuiterde woord


besin...
dieperdink...


want die tong is ‘n vuur
wat verteer
jou alfabet verbrand tot


die as...

               van
         die

gesproke woord

©heleenmalherbe

     
   

We support South African Poets and Authors by assisting them to get their works published. (Our services to authors) Through our Facebook groups Die DigtershuisDie Boekehuis and English Authors we supply a  platform for English & Afrikaans authors and poets to interact and give constructive criticism  and advice to each other.

We assist authors and poets in the publication and distribution/sale of their works in a cost effective and professional  manner. 

  

 

 

Mike Grobler

Mike, author of 'Shithead Lockdown & Quantum Entanglement'  brings a range of technical skills to the company.  Mike is and has been an avid reader for many decades.  He is English speaking with an excellent knowledge of Afrikaans.  He was a lecturer in computer skills and software and uses this knowledge in support of the company.  This support ranges from website creation and management to proof reading and the technical skills in maximum utilization of word processing software.

Mike assists with the final quality control of manuscripts including formatting and spelling and grammar checking.  He also assists with marketing of books published.