Browse through our shop for books by talented South African authors and Poets. To keep prices down for you we print on demand so please allow up to 10 days for delivery (in the worst-case scenario).

Through our Treasure Chest we give you FREE access to view the works of these talented writers. Read online or download and read later.

Purchase 5 or more different books and get FREE delivery through PAXI (Pep to Pep store) - *Online RSA Clients only.

 

Join our Affiliate Program.

Work from home without actually working! Werk van die huis af sonder om te werk!
Any person purchasing a book within 7 days of clicking on your link earns you commission!

 

 

 

 

 

SPECIAL!! Die Dirk Pienaar Trilogie wat die Boereoorlog as 'n begin punt het is 'n Moet Lees. 18++

Wanneer Dirk van die Oorlog af terugkom, vind hy die graf van ‘n kindjie en die afgebrande murasie waar sy huis was. Maar, was dit die Engelse soldate wat dit gedoen het, of iemand anders?

Soos enige goeie boek, gryp Thola Sana jou verbeelding van die eerste bladsy af aan. Van daar is dit een fees van aksie, intrige en liefde wat die leser boei tot op die heel laaste bladsy. Die einde laat ons egter met ‘n hele paar vrae.

As ‘n hoofkarakter is Dirk die perfekte held, alhoewel hy dapper en edel is, het hy ook foute. Sy ongeduld, humeur en impulsiwiteit kry hom telkens in die moeilikheid. Sy liefde vir die skoner geslag laat beland hom telkens in die warm water en verskaf hom groot persoonlike hartseer.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. the Dirk Pienaar Trilogy

 

 

 

 

We Publish, Market and Sell Fiction, Non-Fiction, Children’s Stories and Poetry that meet our selection criteria.

Ons Publiseer, Bemark en Verkoop Fiksie, Nie-Fiksie, Kinderstories en Poësie wat aan ons keuringskriteria voldoen.

This involves:

Acquisition of ISBN

Layout and proofreading for a nominal fee

Provision to the author of two copies of his work plus 1 for the National Library

Marketing on social media

Marketing to selected bookshops countrywide on a monthly basis

Publishing on Amazon to generate international sales

Selling the work in our online store in paperback and ebook formats

We pay royalties of 30% of the net profit on book sales on a bi-annual basis (June and December)

Discounts for the author are available and are addressed in the contract.

All of the above takes place after acceptance and signing of a contract with the author.

Manuscripts that do not meet our selection criteria may, of course be self published. We do not do self publishing but can now refer self publishers to our affiliate MyNovel who supply advice and a range of services, at an excellent rate, to the self publisher. (www.mynovel.co.za)

* We are under no obligation to supply reasons for rejection of a manuscript.

*For a comprehensive list of our services to authors, click This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. to send a mail.

Dit behels:

Verkryging van ISBN;

Uitleg en proeflees teen 'n billike bedrag;

Voorsiening aan die skrywer van twee eksemplare van sy werk plus 1 vir die Nasionale Biblioteek;

Bemarking op sosiale media en WhatsApp-groepe;

Bemarking aan geselekteerde boekwinkels landwyd op 'n maandelikse basis;

Publisering op Amazon om internasionale verkope te genereer;

Die verkoop van die werk in ons aanlynwinkel in sagteband- en e-boekformate;

Ons betaal tantième van 30% van die netto wins op boekverkope op 'n tweejaarlikse basis aan skrywers (Junie en Desember)

Afslag vir die skrywer is beskikbaar en word in die kontrak aangespreek.

Al die bogenoemde vind plaas na aanvaarding en ondertekening van 'n kontrak met die skrywer.

Manuskripte wat nie aan ons keuringskriteria voldoen nie, mag natuurlik self gepubliseer word. Ons doen nie Selfpubliseering nie, maar kan nou Selfpubliseerders verwys na ons geaffilieerde, MyNovel , wat advies en 'n reeks dienste teen billike pryse aan die selfpubliseerder verskaf. (www.mynovel.co.za)

* Ons is onder geen verpligting om redes vir die verwerping van 'n manuskrip te verskaf nie.

*Vir 'n omvattende lys van ons dienste aan skrywers, en kriteria vir manuskripvoorlegging, stuur vir ons 'n e-pos deur This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. te klik

   

 

 

 Some of the highlights from our book launch in April 2019

     

                                                    

Whenever you see Test Driveclick on it to see a preview of the novel you are considering buying. To help you decide if you want to buy a book or not we give you the opportunity to Test Drive it, find out what it is about and if it suits your tastes, then only do you buy.