Yvonne de Kock

Vraag

Antwoord

Het jy 'n bynaam?

Ja.

Waar woon jy?

Germiston

Watter genre skryf jy in?

Artikels, rubrieke, gedigte, lirieke,

verhale en natuurlik boeke.

Waar het jy grootgeword

en hoe het dit jou skryfwerk

 beïnvloed?

Ek het so al trekkende van plek tot

plek grootgeword en ek sou nie sê dat

dit enigsins my skryfwerk beïnvloed

het nie. Maak nie saak op watter gegewe

plek ek gewoon het nie, skryf het ek ge-

skryf. Stukkies papier, ou olivetti en van-

dag die wonder van tegnologie, die rekenaar

Wanneer het jy eers begin skryf?

Op ongeveer 15 jarige ouderdom, het

ek my eerste verhaal begin. Dit het egter

in die snippermandjie beland, maar dit

was immers 'n begin...

Wat is jou nuutste boek en waar-

oor gaan dit?

My nuutste manuskrip se titel is: Gee

Jesus werklik om? Ek meen die titel

spreek vir homself en soos met my laaste

manuskrip, gaan dit ook gepaard met 'n

gratis CD met tien nuwe, oorspronklike

gospelliedjies op.

Het jy enige boeke gepubliseer wat

nie op Malherbe Uitgewers se blad

is nie, en wat is die boeke?

Nee.                   

Wat beteken jou lesers vir jou?

My lesers is vir my van onskatbare waarde! As een van my skrywes in watter

genre ookal, hoofsaaklik my boeke, iets

positiefs vir my lesers kon beteken, hetsy as humor- of huilterapie, het ek in my doel geslaag.

Waarmee werk jy aan volgende?

Is soos reeds genoem besig met 'n manu-

skrip, maar ek brand om aan 'n reeds be-

plande manuskrip te kom met die voor-

dra van gedigte teen die agtergrond van

musiek. Die gedigte in die manuskrip en

van hulle op CD.

Wie is jou gunseling skrywers?

Wil jy regtig weet? Nie een nie! Ek het

nog nooit 'n gunsteling skrywer gehad

nie, maar wel gusteling skrywes.            

Boeke waaruit ek lewenslesse kan

leer; aanhalings wat uitsonderlik en uit-

staande is, maar natuurlik alles in my

allerliefste taal, Afrikaans!

As jy nie skryf nie, hoe spandeer jy

jou tyd?

Ek skryf en lees en dan...skryf ek maar

weer.

Onthou jy die eerste storie wat jy

ooit gelees het en die impak wat

dit op jou gehad het?

Dit was 'n reeks: Oom Attie se slaaptyd

stories. Bybelverhale wat 'n groot impak

op my moes gehad het.

Onthou jy die eerste storie wat jy

ooit geskryf het?

Ja baie beslis, daai einste storie van my

wat in die asblik beland het! Ek onthou

dit nog so duidelik soos gister: 'n Twee-

ling waarvan een in 'n vliegramp omkom

en die ander een haar gaan voordoen as

haar oorlede suster... Nugter weet, ek

weet nou nog nie hoe die storie sou

eindig nie.

Wat is jou skryfproses? Waar kry jy

jou inspirasie vir 'n storie?

Ek moet verseker weet waaroor ek wil

skryf, wat dan ook sal sorg vir die regte

tema. Dan volg navorsing oor die onder-

werp en ek skryf dan, in watter genre

ookal, sodat my skrywe betroubaar aan-

klank mag vind by my leser. Ek vind in-

spirasie vir enige genre in die genre self.

Ek vermoed daar skuil maar 'n emosio-

nele dryfkrag daaragter.

As jy direk met jou lesers kon

gesels, wat sal jy aan hulle wil

se?

Koop asseblief my boek! Grappieee!

Nee, ek sal hulle aanmoedig om te lees

wat ek regtig diep in my hart aan hulle

wil oordra. Vir my was dit nog altyd so,

selfs met die publisering van 'n artikel,

dat laasgenoemde vir my meer beteken

het as rand en sent. Ek dien immers my leser met my Godgegewe talent.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.