For the Kids (and young Adults)

'n Bottelbriefie - Geskenkie aan my kind - Hilton John Wiltshire

 

Geskenkie aan my kind, is gebaseer op gebeurtenisse in Suid-Afrikaanse gemeenskappe. Hierdie gebeurtenisse dra dikwels by tot die vernietiging van jongmeisies se drome, wat uitspruit uit ‘n onbeplande tienerswangerskap. Die hartseer en spyt word dikwels oorgedra vanaf generasie tot generasie.

Tye het verander en wat ouers al hoe meer besef is dat hul kinders, gebore in die tegnologiese era, anders groot word. Baie ouers is hoopvol dat skole seksopvoeding sal prioritiseer en dat hulle sodoende nie hierdie taboo debat, aan hulle kinders hoef oor te dra nie.