Book Club - Boek Klub

 

Fees to sign up - NIL

How to sign up:

1. If you don't have an account on our site, create one
2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Membership rules:
You must buy at least one Genot book a month.

Advantages of membership:

1. For every book you purchase you get 10% discount (excluding the Genot books)
2. For every book you purchase you get a free eBook of your choice.
3. For every ten books purchased you will be entitled to one free book of your choice.
4. You will receive our monthly newsletter. 
5. You can partake in monthly competitions (announced in our newsletter) with excellent prizes

Koste om aan te meld - NIL

Hoe om aan te meld:

1. As jy nie 'n rekening op ons webwerf het nie, skep een
2. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lidmaatskap reëls:
Jy moet minstens een Genot-boek per maand koop.

Voordele van lidmaatskap:

1. Vir elke boek wat jy koop, kry jy 10% afslag (Genot boeke uitgesluit)
2. Vir elke boek wat jy koop, kry jy 'n gratis e-boek van jou keuse.
3. Vir elke tien boeke aangekoop sal jy geregtig wees op een gratis boek van jou keuse.
4. Jy sal ons maandelikse nuusbrief ontvang
5. Jy kan deelneem aan maandelikse kompetisies (aangekondig in ons nuusbrief) met goeie pryse